Krokedal – Skjønhaug torv

Flex Krokedal - Skjønhaug torv

Flex Krokedal - Skjønhaug torv
Fredag
Skjønhaug torvkl 1650kl 2230
Ringstadkrysset
Heiås
Venta
Lund
Krokedal kl 1730kl 2310
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Fredag
Krokedal kl 1730kl 2310
Lund
Venta
Heiås
Ringstadkrysset
Skjønhaug torvkl 1810kl 2350
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.